Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25, Λαγκαδάς, 57200

+30 6907651080

Wednesday 24/07/2024

Ποιες τριετίες υπολογίζονται στην προσαύξηση του κατώτατου μισθού

Ο ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές ενώσεις ζήτησαν την ακύρωση της από 18-2-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας , με την οποία δίνονταν οδηγίες για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του νέου τότε κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στα 650,00 € και 29,04 € , αντίστοιχα.

Στην εγκύκλιο αυτή αποτυπωνόταν και το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις τριετίες.

Οι εργοδοτικές ενώσεις υποστήριξαν ότι οι νομοθετικές διατάξεις για τις τριετίες που, εκτός των άλλων, αποτέλεσαν επί σειρά ετών περιεχόμενο των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, έχουν καταργηθεί.

Αντικείμενο της δίκης ήταν οι προσαυξήσεις των τριετιών για προϋπηρεσία συμπληρωμένη μέχρι την 14-02-2012. Γιατί, όπως είναι γνωστό, οι προσαυξήσεις των τριετιών που συμπληρώνονται μετά την 14-2-2012 έχουν ανασταλεί με τα νομοθετικά μέτρα του δεύτερου μνημονίου, έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%.

Η ΓΣΕΕ υπερασπίστηκε, με νομικά επιχειρήματα, ότι οι προσαυξήσεις των τριετιών δεν έχουν καταργηθεί, αφού η αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας να καθορίζει τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο οριοθετήθηκε νομοθετικά και αφορά μόνο στο ελάχιστο ποσό αναφοράς (κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο), χωρίς να θιγούν οι διατάξεις των προσαυξήσεων των τριετιών, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Η αναφορά του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου ως μιας μοναδικής αξίας (ποσού) αναφοράς έχει το νόημα ότι με τη διαδικασία αυτή δεν θίγονται όλες οι άλλες παροχές (τριετίες , επίδομα γάμου κλπ) που καθορίζονται από το νόμο ή από άλλη πηγή, το ύψος των οποίων καθορίζεται ως ποσοστό επί του μοναδικού ποσού αναφοράς. Μεταξύ των παροχών αυτών που δεν εθίγησαν είναι και οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας (τριετιών)

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση ακύρωσης του ΣΕΒ με το σκεπτικό ότι η προσβαλλόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Το ΣτΕ δέχθηκε ότι η ερμηνευτική εγκύκλιος εκτός από την Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου αποτύπωσε και τις ισχύουσες διατάξεις περί τριετιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι υποδείξεις που περιέχει η εγκύκλιος για την υποχρέωση καταβολής των προσαυξήσεων των τριετιών, αποτελεί ζήτημα που ρυθμίζεται ευθέως από το νόμο, για την εφαρμογή του οποίου δεν είναι αναγκαία η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.

Συνακόλουθα, δεν είναι η ερμηνευτική εγκύκλιος, αλλά ο νόμος, που παράγει νομική δέσμευση για καταβολή των επιδομάτων τριετιών, αφού οι αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις για τις τριετίες δεν έχουν καταργηθεί και επομένως είναι νομικά δεσμευτικές για τους εργοδότες.

Επισημαίνεται και πάλι ότι αντικείμενο της δίκης στο ΣτΕ δεν ήταν η συμβατότητα του άρθρου 4 της ΠΥΣ 6/2012 («πάγωμα» των προσαυξήσεων λόγω τριετιών που συμπληρώνονται μετά τις 14.2.2012 μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να πέσει κάτω από το 10%), αλλά μόνον αν η επίμαχη εγκύκλιος έθεσε νέο δίκαιο για τις τριετίες που είχαν συμπληρωθεί μέχρι τις 14.2.2012 ή αν οι τριετίες περιλαμβάνονται στον νόμο και είναι επομένως δεσμευτικές για τους εργοδότες.

Το ΣτΕ με την απόφασή του, απορρίπτοντας την αίτηση ακύρωσης του ΣΕΒ, δέχθηκε ότι η επίμαχη εγκύκλιος δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα και ότι περιέχει αναφορικά με τις προσαυξήσεις των τριετιών αποδίδει το περιεχόμενο ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης.

Άρα οι τριετίες είναι δεσμευτικές για όλους τους εργοδότες και όσοι από αυτούς τυχόν αρνηθούν να τις προσθέσουν στον κατώτατο μισθό και να τις καταβάλουν παραβιάζουν την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι η ΓΣΕΕ διεκδικεί το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών παροχών που «πάγωσε» το άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012, των παροχών δηλαδή οι οποίες έχουν ως προϋπόθεση υπηρεσιακές ωριμάνσεις που έχουν γίνει κατά το μετά τις 14-2-2012 χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα.

 

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,5 % από 01 Μαΐου 2022

Τι θα συμβεί με τις λεγόμενες «τριετίες», δηλαδή την προϋπηρεσία των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό;

Συνεχίζεται το σημερινό καθεστώς, δηλαδή με άλλα λόγια οι «τριετίες» συνεχίζουν να καταβάλλονται. Πιο συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.

Συνεπώς ο μηνιαίος μικτός κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι έως και 213 ευρώ υψηλότερος (713 ευρώ + 30 %). Με άλλα λόγια ο κατώτατος μισθός σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται στα 926 ευρώ συν δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κοινοποίηση:

Live Thessaloniki

Σχετικά Αρθρα

Κτηματολόγιο: Πάνω από 400 επιθέσεις χάκερ

Σε νέα ενημέρωση για την κυβερνοεπίθεση στο Κτηματολόγιο, προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως ανακοίνωσε: «Από τις ενέργειες αποκοπής πρόσβασης και τους διαγνωστικούς ελέγχους που

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: «Αγώνας δρόμου» για τη μετεγκατάσταση του ειδικού σχολείου

Σε «αγώνα δρόμου», προκειμένου να μεταστεγαστεί το Ειδικό Σχολείο του Ελευθερίου – Κορδελιού και τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε ένα κτίριο, που θα πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχει επιδοθεί