Edit Content

Η καθημερνή σας ενημέρωση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο δωρεάν στο διαδίκτυο

Χρυσοστόμου Σμύρνης 25, Λαγκαδάς, 57200

+30 6907651080

Wednesday 17/04/2024

Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου DIESEL 2022 στους αγρότες

Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου DIESEL 2022 στους αγρότες όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων 2022 στους αγρότες

Αριθμ. Α.1115 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4485/24.08.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται:

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022,
β) τα δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ.,
γ) τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του φόρου,
δ) η αρμόδια για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. αρχή και
ε) ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου κινητήρων.

Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ.

1. Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2021 και 2022, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 15η Ιουλίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων Ι και II.

Άρθρο 3
Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. – Υπολογισμός ποσού επιστροφής

1. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ. για το έτος 2022, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωϊκού κεφαλαίου του Παραρτήματος IΙ και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

2. Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ. εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων της παρ. 1 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73, ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.

Άρθρο 4
Αρμόδια υπηρεσία επιστροφής του Ε.Φ.Κ. – Διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

1. Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., τους ΑΦΜ των δικαιούχων προσώπων του άρθρου 2 και ανά ΑΦΜ, τις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων για τις οποίες δύναται να λάβει επιστροφή βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, το κάθε δικαιούχο πρόσωπο.

3. Η Δ.Α.Τ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και υπολογίζει το ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ., με βάση την ποσότητα καυσίμου σε λίτρα, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί βάσει της παρ. 2.

4. Το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποβολή δήλωσης του δικαιούχου στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ.

5. H Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη διασταύρωση και ταυ-τοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ με αυτά που τηρούνται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφληση των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ., εφόσον η κατάσταση του φορολογούμενου επιτρέπει την έκδοση εντολής μεταφοράς, ήτοι ο φορολογούμενος δεν είναι αποβιώσας, ανενεργός, απενεργοποιημένος κ.λπ., η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού της Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου επιστροφής, που τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος. Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς και διενεργείται κεντρικά η ενημέρωση του βιβλίου εντολών μεταφοράς της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

6. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή η κατάσταση του φορολογούμενου δεν είναι η δέουσα κατά τα ανωτέρω, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής, ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού έλεγχου και την πίστωση των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Άρθρο 5
Έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή Ε.Φ.Κ.

1. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο προμηθεύονται τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022, για αποκλειστική χρήση στη γεωργία και για το οποίο χορηγείται επιστροφή του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με την παρούσα, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης από τις αρμόδιες τελωνειακές και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Οι τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να πραγματοποιούν ελέγχους των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων τις οποίες προμηθεύτηκαν τα δικαιούχα πρόσωπα και των παραστατικών αγορών πετρελαίου κινητήρων που τηρούν στο αρχείο τους τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί η επιστροφή ποσού Ε.Φ.Κ. για ποσότητες πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά πώλησης, με σχετική πράξη καταλογισμού που θα εκδοθεί από το αρμόδιο Τελωνείο, που βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου, αναζητείται για τις ποσότητες αυτές, η επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Άρθρο 6
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Κοινοποίηση:

Live Thessaloniki

Σχετικά Αρθρα